[  کنترل کیفی و تضمین محصول  ]

 آزمایشگاه و واحد تحقیق و توسعه ، بعنوان بازوی اصلی شرکت شیمی پژوهان  همواره نقش مهمی در تولید ، طراحی و توسعه محصولات جدید دارد .

این مجموعه به کمک تجهیزات اختصاصی خود ، آزمایشهای تخصصی کربن اکتیو را طبق استاندارد ASTM ، انجام می دهد . همچنین مواد اولیه و محصولات را پس از خروج از خط تولید ، مورد آزمایش و بررسی قرار می دهد و کیفیت آنها را تضمین می نماید.

سیستم های استقراریافته :

    سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد های

ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015

OHSAS 18001 : 2007

HSE – MS