کلسیناسیون و اکتیواسیون آنتراسیت

شرکت شیمی پژوهان ؛ بنا به سفارش و نیاز مصرف کنندگان کلسیناسیون و فعال سازی آنتراسیت را انجام می‏دهد. این شرکت آنتراسیت را با مشخصات فنی زیر تولید می‏کند.

 

نوع بسته بندی بسته بندی :

  • پاکت های 30 کیلوگرمی
  • بیگ بگ 1 تنی