گواهی‏نامه ‏‏ها:

شرکت شیمی پژوهان ؛ با تلاش در جهت تولید بهینه محصولات خود اقدام و موفق به پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد‏های زیر شده است،

  • سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015
  • سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001: 2015
  • سیستم ایمنی و سلامت کارکنان ISO 45001 :2018
  • سیستم مدیریت یکپارچه ISO 45001 :2018 ISO 9001-:2015 & ISO 14001: 2015 &
  • سیتم مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست HSE- MS
IMG_0003
IMG_0002
IMG_0005
IMG_0004
IMG_0001

 

همچنین شرکت شیمی پژوهان،دارای گواهی نامه های زیر است:

  •  پروانه بهره ‏برداری جهت تولید گرافیت ، کربن فعال و محصولات مختلف تولیدی از آن،
parvaneh-new

 

  • گواهی تولید محصول و عضویت در فهرست تولید کنندگان داخلی مورد تأیید (00793. No AVL) اداره بررسی منابع، تحقیقات بازرگانی و پیمانکاری شرکت ملی گاز ایران.
  • گواهی صلاحیت تولید کربن فعال گرانول از شرکت SPEC
certificate6
  • مجوز پارک علم و فناوری اردبیل
ardebil-new