[ شرکت شیمی پژوهان ]

دربـاره مـا

شرکت دانش بنیان شیمی پژوهان ؛ عضو پارک علم و فناوری اردبیل ، فعالیت خود را از سال 1380 توسط بخش خصوصی ، با هدف تولید جاذب های کربنی آغاز نمود و در سال 1385 پروانه بهره برداری را بابت تولید کربن اکتیو و گرافیت وپایه کاتالیست اخذ نمود . این شرکت جهت رفع نیاز کشور اقدام به تولید انواع کربن فعال در صنایع مختلف و حساس نمودو همچنین تولید آلومینا اکتیو بصورت پایلوت را نیز شروع نموده است .

[ اخبار شرکت ]

[ مشتریان ما ]