کاتالیست اکسی کلریناسیون پایه گاما آلومینا

شرکت شیمی پژوهان ؛ برای اولین بار در ایران کاتالیست استوانه ای اکسی کلریناسیون بر پایه گاما آلومینا را برای انجام واکنش اکسی کلریناسیون تولید کرده است. این کاتالیست با اشباع سازی و بارورکردن بر روی گاما آلومینا با مس و دیگر افزودنی‏ها تولید می‏ شود.

کاتالیست اکسی کلریناسیون بر پایه گاما آلومینا (γ- Al2O3) پس از ارزیابی درآزمایشگاه و واحد نیمه صنعتی، با همکاری گروه فرآیندی و پژوهشی پتروشیمی بندر امام در سال 1395 برای اولین بار در خط تولید اتیلن دی کلرید (Ethylene dichloride) که ماده اولیه خط تولید PVC است، بارگزاری و مورد استفاده قرار گرفت. خوشبختانه نتایج حاصله بسیار رضایت‌بخش و مطلوب بود و با اقدامات  اصلاحی صورت گرفته  نسل های مختلف این کاتالیست توسط شرکت شیمی پژوهان تولید شد. در حال حاضر نیز نسل‏های دوم و سوم این کاتالیست بطور مستمر در این پتروشیمی مصرف می‏ شود.

کاتالیست اکسی کلریناسیون تولید شده در شرکت شیمی پژوهان کاملاً مشابه نمونه خارجی و به صورت رینگ (Ring) با ابعاد 5*5*2.5  و 7*7*3.5 میلیمتر است.