کنترل کیفیت و تضمین محصول

شرکت شیمی پژوهان دارای آزمایشگاه کنترل کیفیت، مجهز به دستگاه‏ های آنالیز و تجهیزات تخصصی است. این شرکت  همواره کنترل کیفیت و آزمایش‏ های لازم در خصوص مواد اولیه ورودی،  مشخصات فنی محصولات حین تولید و پس از خروج از خط تولید طبق استاندارد ASTM  ، مورد آزمایش و بررسی قرار می دهد.

مشخصات فنی که در آزمایشگاه مورد بررسی قرار می‏گیرد، به شرح زیر است؛

*  روش ارزیابی شرکت شیمی پژوهان

همچنین این شرکت با داشتن واحد تحقیق و توسعه ، مطالعات و تولید محصولات جدید را با توجه به اعلام نیاز مصرف‏ کنندگان، برنامه‏ ریزی و با کسب دانش فنی آن‏ها در آزمایشگاه نسبت به تولید صنعتی محصولات درخواست شده، اقدام می‏کند.