کک نفتی ( پترولیوم کک) یا کک کلسینه شده (Calcined Petroleum Coke):

شرکت شیمی پژوهان کک نفتی یا پترولیوم کک که (Calcined Petroleum Coke (CPC)) نیز نامیده می‏شود، را تولید می‏ کند.

کک نفتی یا پترولیوم کک (CPC)، ماده‌ی کربن دار به رنگ سیاه یا خاکستری مات به شکل جامد و ظاهری متخلخل است که از کلسینه کردن پترولیوم کک خام (Row Petroleum Coke(RPC))، تولید می‏ شود.

 در طی این فرآیند، قسمت زیادی از مواد فرار و رطوبت موجود در کک خام از ماده خارج شده بطوری که مواد فرار باقیمانده به کمتر از یک درصد می‏رسد و در نتیجه درصد وزنی کربن افزایش می یابد.

در این شرکت عملیات کلسینه کردن ( کلسیناسیون) پترولیوم کک د ر کوره‏ های دوار ، با حداقل کاهش وزن و بیشترین دانسیته با توجه به نیاز مصرف ‏کنندگان انجام می‏ شود.

 به علت شرایط حرارتی بسیار بالایی که کک نفتی (پترولیوم کک) در آن تولید می شود، کک نفتی مقدار بسیار کمی مواد فرار(Volatile Materials) دارد. در نتیجه این نوع کک به علت مقدار کم مواد فرار، با تأخیر شروع به سوختن می‏کند.

پترولیوم کک (CPCجهت شارژ کربن در صنایع فولادسازی، ریخته‌گری چدن، صنایع آلومینیم سازی، صنایع آند سازی و صنایع نسوز در کوره‌های قوس الکتریک مورداستفاده قرار می‌گیرد.