کربن اکتیواکسترودی

کربن اکتیواکسترودی

کربن اکتیواکسترودی

Result UNIT Standard ITEM     
800-1300 M2/gr BET Surface Area 1
700-1200 Mgr/gr ASTM D4607 Iodine Number 2
500-480 Kg/m3 ASTM D2854 Bulk Density 3
10-4   ASTM D3838 PH 4
2-8 %wt ASTM D2867 Moisture 5
2 or 4 mm ASTM D2862 Particle Size Ø 7

 

با توجه به نیازو سفارش مشتری کربن اکتیو تولید می گردد.

 

این نوع کربن اکتیو بصورت میله ای یا اکسترودی یا پلیت گفته می شود و در فاز مایع و گاز کاربرد دارد.

 

بسته بندی :پاکتهای ضدآب 20 کیلوگرم-   بیگ بگ 400الی500 کیلوگرمی

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.