کربن اکتیو پودری

کربن اکتیو پودری

کربن اکتیو پودری

Result UNIT Standard ITEM     
800-1300 M2/gr BET Surface Area 1
700-1200 Mgr/gr ASTM D4607 Iodine Number 2
280-550 Kg/m3 ASTM D2854 Bulk Density 3
3-11   ASTM D3838 PH 4
2-8 %wt ASTM D2867 Moisture 5
190-280 Mg/gr   Methylene  Blue 6
80 -325 mesh ASTM D2862 Particle Size 7
4-15 %wt ASTM D2866 Ash 8

با توجه به نیازو سفارش مشتری کربن اکتیو پودری تولید می گردد.

این گروه کربن اکتیو از مواد ریزتر کربن خرد یا آسیاب شده که 95-100% آن از غربال 80مش عبور می کنند، ساخته شده اند.

ASTM ذراتی که از غربال 80مش (18 میلیمتر) عبورمی کنند را دراین گروه طبقه بندی می کنند.

مزیت مهم کربن فعال پودری مقدار بالای سطح فعال در واحد حجم است، و قدرت رنگبری بالایی نیز دارد اما به دلیل اندازه ریز ذرات افت فشار بالایی را ایجاد می کند.

 

بسته بندی :پاکتهای ضدآب 20 -15 کیلوگرمی

 

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.